Речник в две части: Английско-български и българско-английски
Съставен от мисионера С.Ф. Морз с помощта на Константин Василиев.
Константинопол. Отпечатан от А. Манасян (1860)

[pdf-embedder url=“https://protestantstvo.com/wp-content/uploads/2012/09/MORSE.pdf“ width=“580″ height=“700″]