Милка Кралева – живот с глас на цигулка

Милка Кралева е цигуларка, която представи за първи път цялото творчество на Петър Дънов за соло цигулка. Това се случи в Бургас преди почти 30 г. Днес тя живее в Америка, Модесто- близо до Сан Франциско. Свири в два симфонични оркестъра, има школа по цигулка за деца. Има свой блог. Зад гърба си има десетки книги, вдъхновени от словото на Петър Дънов, живота и делото на художника Борис Георгиев, музиката, есета, сентенции, размисли, издадени от „Кибеа“.

Ето някои от авторските и издания: „Музиката като присъствие”, „Светлината е художник” „С глас на цигулка” „Иносказания”, „Насаме с Америка”, „До България и назад”, „Разбулена керамика”, и др.

Животът ни е музика. В него, както и в нея постоянно се борят две сили – дисонанс и консонанс. И както в музиката има винаги консонантен финален акорд, така и в живота, излизаме от тялото си с радост, с чувство че зазвучаваме отново в консонант с Всемира. Така е. Изпитала съм го. На земята сме за да разрешим противоречията които идват на пътя ни и за да се научим да правим това умно без да нараняваме другите.
© МК 2018

Милка Кралева е завършила е ДМА в София с цигулка, в класа на проф. Михаил Балкански. Работила е дълги години в Бургаска филхармония. През 1992 г., заедно с баща си Кралю Кралев, прави издателство „Сила и живот“, и дълги години издава списание със същото име, в което публикува  много авторски материали. Сама съставя  и детското вестниче „Светъл лъч“, с цел да стимулира творческото мислене на децата.
Отправната точка на интервюто с Милка Кралева са десетте диска със записите и соло цигулка с музика на Петър Дънов.

25.1. МУЗИКАТА НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ В ЧУЖБИНА.

Уточнение от Вергилий Кръстев – съставител на „Изгрева”

25.1.1. Всички опити да се изнесе и представи Музиката на Учителя Дънов в чужбина, бяха неуспешни!

Първо: Българските музиканти не знаеха историите на песните, които Той е дал!

Второ: Не познаваха историята на Школата!

И трето: Чужденците не могат да приемат Музиката на Учителя Дънов, защото нямат център в мозъка си за тази Музика! И за Неговото Учение!

25.1.2. Всичко, което до сега е писано от чужденците по т.н. духовни въпроси, е работа на Черната ложа, за да бъдат отклонявани!

Искате пример? Учителят Дънов е изнасял Словото Си на български език.

Българите не знаят Кой е Учителя Дънов, че някакви чужденци ли ще Го открият?!

• Наизуст „КОСМОГОНИЯТА” – от „Изгревът”, т. 1!
• Наизуст „ВЕРУЮ НА УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ”, публикувано в „Изгревът”, т. 12 още в 1999 г.!

И ще чакате да Ви се отвори ума за Него! Но само ги научете „наизуст”!

25.1.3. Онова, което българите се стараят да представят пред чужденците, е безнадежден опит да се представят чрез Паневритмията, която днес е променена!

Аз съм направил 3 концерт – рецитала за историята на Паневритмията,

които са качени на интернет – страницата на „Изгревът”: http://www.izarevat. com

25.1.4. Песните на Учителя, и те са променени, и всеки музикант се стреми да разкрие чрез себе си, какво е искал да изрази Учителя, чрез песен и Слово.

Те не познават историите на песните, и няма как да се доберат до Духът на тези песни! Те не знаят откъде са свалени!

Ето пример: В „Изгревът”, т. 1. 2. изд., 2011, на с. 765-772, ще намерите: „Великият Учител Беинса Дуно и Космогония на Музиката Му.”

Няма такъв музикант, който да е чел тази статия!

А какво е УЧИТЕЛ, какво е МИРОВ УЧИТЕЛ и какво е ВСЕМИРОВ УЧИТЕЛ – те не знаят!

А какво е БЕИНСА ДУНО – също не знаят!

Ако прочетат 3 реда от статията, не могат да кажат нищо, защото нямат знания.

Необходимо им е обучение, чрез „Изгревът”!

25.1.5. А да ми се явяват чужденци и да дават преценка за Учителя Дънов, това е немислимо! Те не знаят нищо!

А българите не могат да представят Учителя, защото:

• Не познават „Космогонията”!
• Не познават Историята на Паневритмията!
• както и История на Песните Му!

35.1. ЗАПИСЪТ НА ПАНЕВРИТМИЯТА В ГЛАЗГОУ.

Бележки на Вергилий Кръстев – съставител на „Изгрева”

35.1.1. Цялата история с това пътуване, беше ми разказано лично от Огнян Николов.

Историята започва от „Изгревът”, т. 1. 1993), с. 302-303, а в „Изгревът”, т. 1.2. изд.. 2011, с. 350-351, където е описано какво ще правят михайловистите с българите, които ще отидат да им свирят и пеят песните на Учителя.

Тук се укрива цялата история – съзнателно!

35.1.2. В „Изгревът”, т. 3, с. 378. е описан този случай с Огнян Николов. Разказваше, че случайно взел „Изгревът”, т. 1, и отворил на произволна страница. И това, което прочел, всичко му се случило, и михайловистите са го приложили върху него.

Приготвил е онези песни, които трябва да им изпее. Не му позволили, а го накарали да пее в тяхния хор! И още по-унизителни неща!

Бях много доволен, че „Изгревът” има пророческа дарба!

Да знаете, как съм се радвал! Пророчески том!

35.1.3. Всички опити на български музиканти от вчера, днес и утре, са напълно безуспешни, когато решат да изпълняват музиката на Учителя Дънов пред чужденците. А защо?

Първо: Българските музиканти, не знаят историите на отделните песни!

Говоря напълно сериозно!

Когато ги запитам за някоя песен, те мълчат! А е описано в „Изгревът”, но те го отхвърлят! И затова не знаят!

Второ: Чужденците нямат тези сетива, тези центрове и органи в мозъка си, да възприемат музиката на Учителя Дънов!

Трето: От 1990 до 1998 г., за 8 години, аз съм направил 20 концерт-рецитали по Слово на Учителя Дънов и по Негови песни.

От 2001 до 2016 г., съм направил 61 концерт-рецитала по опитности от „Изгревът” и музика на Учителя, плюс Фотоизложби!

И знам много добре, какъв е проблема на музикантите!

35.1.4. Учителят Дънов е разрешил въпроса така, че чужденците ще научат български език, и ще четат Словото Му на български!

Това разрешава въпроса, с всички преводи на Словото Му на чужди езици.

35.1.5. За Паневритмията е описано всичко в „Изгревът”!

Та българите не знаят историята на Паневритмията! Как ще я преподават? Аз съм направил 3 концерт-рецитала за историята на Паневритмията.

Българите не могат да пробият в чужбина с Паневритмията!

Описано бе, как бе разрушена и империята на СССР с една видео касетка, изпратена в Москва! Описано е.

Руснаците, ако повярват в това описание, ще ги избесят на Червения площад!

35.1.6. Трябва да проучите материалите в „Изгревът”, т. 31, с. 352-374. Без него, не може да вървите напред!

35.1.7. „Първородство за паница леща” – „Изгревът”, т. 4, с. 618-621, е описано за предателството на българските музиканти. За доизясняване на въпроса – виж в „Изгревът”, т. 4, с. 638, точка 11 до точка 16 на с. 639.

Това са предателите! Имената им са посочени. Може да ги гледате, да им се радвате, да им ръкопляскате!

35.1.8. А сега ще трябва да се запознаете в „Изгревът”, т. 31, с. 335-340 – „Исторически паралели и пътя на предателите”.

35.1.9. Как ще се преподава в чужбина – виж „Изгревът”, т. 31, с. 620-622. Описано е много точно, и трябва да се изпълнява също много точно!

35.1.10. Да не пропуснем – за Огнян Николов – виж в „Изгревът”, т. 31, с. 518-527.