АМЕРИКАНСКАТА РЕКОНКВИСТА НА ЕДИН БЪЛГАРСКИ РОД

АМЕРИКАНСКАТА РЕКОНКВИСТА НА ЕДИН БЪЛГАРСКИ РОД От Ню Джърси до Тракия и Македония с посредничеството на Стара Загора Карл Гюрчев търси своите деди Иван Матев (Стара Загора) Носталгията това непреодолимо, изпепеляващо чувство! Тежко томува, който е обречен да носи в своята гръд доживотна тъга по родината. Разлъката с бащино огнище, прераснала в съзнание за невъзвратимост […]

Read More

Войводовските чехи-протестанти

Войводовските чехи през погледа на съседите си 1 Марек Якоубек Марек Якоубек е преподавател към Катедрата по антропология и история във Философския факултет на Западночешкия университет в Пълзен. Научните му интереси са в областта на теорията на културата и етничността и по-конкретно са насочени към циганските/ромските общности и чешко-българските землячески връзки. Автор е на монографията […]

Read More