Две важни исторически събития

Откриването на новата сграда на методистката църква във Велико Търново и честването на стогодишнината от създаването на Съюза на евангелските баптистки църкви в България Доний К. Донев Две събития през последните седмици не бива да останат незабелязани за евангелската общност в България. Това са откриването на сградата на методистката църква във Велико Търново и честването […]

Read More

ПОЯВА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА БАПТИЗМА В БЪЛГАРИЯ

Откъс от книгата: Познатата непозната църква Евангелските баптистки църкви в България са част от протестантското течение в християнството. Първите протестантски мисионери пристигат в България едва през ХІХ век, защото в периода на Реформацията и Просвещението в Европа, България се намира под Османско владичество.Тя остава изолирана от обществения и политическия живот на европейските страни. Църковните процеси […]

Read More