Защита на Религията Зорница, Г. XLVI, бр. 41,13.Х.1926, с. 1.

Кой и защо поставя уводната статия във вестник «Зорница» Вергилий Кръстев Уводната статия „Защита на религията“ във в. „Зорница“ б. 41, от 13 октомври 1926 г. е на пастор Д. Н. Фурнаджиев. В тази уводна статия се говори, че според господствуващата църква, всички секти подкопават държавата и затова властта, за да укрепи и запази държавата, […]

Read More

Юбилеят на Стоян Ватралски. в-к „Зорница“ бр.13, 1930г.

Човека, общественика, учителя, писателя, идеалиста и родолюбеца Ватралски на 70 години Юбилеят на Стоян Ватралски Зорница, Г. XLIX, бр. 13, (2.IV.1930), с. 1. Йос. Исаков Една странна фигура. Тя буди възторзи в едни, недоумение в други. Някои го превъзнасят, други го пренебрегват. И може би, тъкмо за това обективното отнасяне към личността и делото на Ватралски досега […]

Read More

България и Америка. в-к „Зорница“, бр.21, 1925г.

Интервю със Ст. Ватралски България и Америка. При добрия другар на баща ми Зорница, Г. 45, бр. 21 (27.V.1925), с. 3-4. Н. Ив. Цаков Г. Ватралски е познат у нас общественик. Неговите сказки са слушани от хиляди слушатели. Поемите му, пълни с истинско познаване на живота, пропити с християнски дух и чист морал, се четат […]

Read More