НАЧАЛО НА ПРОТЕСТАНСТВОТО В РУСЕ

Иван МАРКОВ Въпросът за навлизането на различните външни на православната българска религия учения в периода на Възраждането и първите години след Освобождението в градовете на Североизточна България, както и този за тяхното значение и развитие, по идеологически причини дълго време беше подценяван, а в някои случай и съзнателно подтискан. Едва в последните години, когато нашата […]

Read More