Американският колеж в Самоков

Христо Ярловски Американският колеж има своята 60-годишна история, свързана със Самоков. Първоначално колежът е открит в Стара Загора, но след една епидемия от коремен тиф в тамошния край се взима решение да се намери друг български град, населението в който има по-добри хигиенни навици. Американските мисионери се спират на спретнатото и чисто градче в подножието […]

Read More