Историята на първия протестантски мисионер в Пловдив

Преподобният Джеймс Ф. Кларк В българската и американската историографии съществуват податки, че между превода на Библията на говорим български език през ХIХ век и създаването в българските земи на станции на протестантските мисионери от Американския съвет /борд/ на пълномощниците за чуждестранните мисии има безспорна връзка. /James F. Clarke, Bible societies, american missionaries and the national […]

Read More

Историята на Българското Евангелско Дружество

Зорница, Г. 45, бр. 25 (сряда, 24.VI.1925), с. 2. А. С. Цанов Безспорно е, че през последните 50-60 години евангелизмът е играл, и сега играе, важна роля във Възраждането и напредъка на народа ни: в религиозно, научно, политическо и в други отношения, и сигурно е, че за в бъдеще той ще играе още по-обширна роля […]

Read More

КЪМ ИСТОРИЯТА НА НОВОБЪЛГАРСКИЯ ПРЕВОД НА БИБЛИЯТА (ПРЕВОДАЧЕСКИТЕ БЕЛЕЖКИ НА НЕОФИТ РИЛСКИ)

Ива Трифонова | изтегли пълният текст в PDF формат Преводът на Светото писание е сред водещите културни предпоставки за изграждането на новобългарския книжовен език в средата на ХІХ век, предвид цялостната историческа, политическа и културна ситуация в страната по това време. Преводът на славянската библия на новобългарски в периода на националното възраждане е важен не […]

Read More