Преп. Чарлз Морз: ГРАМАТИКА на българския език с упражнения и речник
Галата, Константинопол. Отпечатана от Д. Цанков (1859)

Morse-1859-Bulgarian-Grammer

Rev. C. F. Morse: Grammer of the Bulgarian Language (1859)