Коварството на руската политика

Коварството на руската политика

Вече съм отбелязал, а и все повече българи са разбрали за коварната и двулична  АНТИБЪЛГАРСКА политика на имперската руска дипломация и най-вече на руския консул в Цариград  граф Игнатиев, както в организирането на схизмата против Българската църква, така и в организирането състава на комисията, обесила Васил Левски. В опита си да предотврати единение на българския […]

Read More

Американo-българските отношения през призмата на Американския колеж в Самоков (1871-1929)

Американското училище в Самоков – АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ САМОКОВ Американo – българските отношения през призмата на Американския колеж в Самоков (1871- 1929) Джеймс Ф. Кларк пристига по българските земи 1850 г., изпратен е като американски мисионер от Американския съвет на комисионерите на чуждестранните мисии (АBSFM). Установява се първо в Пловдив, където основава мъжко училище през 1860 година. 1876г. прави доклад […]

Read More

Войводовските чехи-протестанти

Войводовските чехи през погледа на съседите си 1 Марек Якоубек Марек Якоубек е преподавател към Катедрата по антропология и история във Философския факултет на Западночешкия университет в Пълзен. Научните му интереси са в областта на теорията на културата и етничността и по-конкретно са насочени към циганските/ромските общности и чешко-българските землячески връзки. Автор е на монографията […]

Read More