Божиите църкви празнуват 90 годишен юбилей

д-р Теол. Доний К. Донев В суматохата около годишнините на СПЕЦ, 75, 80 а сега и 90, се пропуска важният факт, че петдесятното разделение през 1928г. е начална дата и на свободните Божии църкви, които обединяват вярващите водени от дарбите на Святия Дух. В периода след заминаването на сем. Заплишни от България (1923-1926), петдесятните църкви […]

Read More

СЕПЦ на 90 год. – СЪЮЗЪТ НА ЕВАНГЕЛСКИТЕ ПЕТДЕСЯТНИ ЦЪРКВИ МЕЖДУ ТОЛЕРАНТНОСТТА И ГОНЕНИЯТА (1944–1949)

проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“ През 2015 г. се навършиха 95 години от появата на петдесятничеството в България. За близо век петдесятната деноминация навлиза в духовното пространство на българската нация и заема своето място наред с другите протестантски деноминации и Българската православна църква. Въпреки наличието на изворов материал и изследвания, свързани с […]

Read More

СЕПЦ на 90 год. – Ангел Динов поема ръководството на СЕПЦ през 1948 г.

проф. д-р Росица Ангелова-Георгиева, ШУ „Епископ Константин Преславски“ От средата на 1948 г. ръководството на петдесятното дело е поверено на п-р А. Динов, който поема движението в момент, в който редиците му са сериозно разклатени поради събитията сред протестантската общност186. За съжаление, новият председател на СЕПЦ пастир Ангел Динов налага политическа линия, която среща сериозна […]

Read More