Новият завет и преводаческият талант на Неофит Рилски

Новият завет и преводаческият талант на Неофит Рилски

Новият завет. За да се оцени преводаческият талант на Неофит Рилски трябва дасе изтъкне,че неговиятпреводе единственоуспешенот няколкоподобни опита. Идеята за създаването на организация, отговорна за преводи на Библията на понятен за мнозинството от хора език тръгва от Германия през 18 в., в началото на 19 в. тя е поета в Англия,след което се разпространявакъм Америка,Холандия […]

Read More

Учебни Библии за студенти

Учебен Нов завет Учебно издание на Новия Завет от 2013г., включва: PИ 1940, история на Новият Завет през вековете и българската Библия, xармония на Евангелията и предговор към всяка книга, yроци за молитва, хваление, Святия Дух и църквата, пророчества, притчи, титли и чудеса на Исус Христос, библейски карти и план на последните времена и много други. Библия […]

Read More

ДЕН на БИБЛИЯТА: Не на червената “Библия”

Д-р Теол. Доний К. Донев Днес е Деня на Библията. Но на коя Библия точно? Нали не на червената “Библия,” която от две-три години насила се налага на евангелските църкви в България? След две десетилетия с разнообразни издания на Българската Библия, протестантската общност у нас вече разполага с плеяда печатни тиражи. За съжаление сред тях […]

Read More